Granty:


VAV MOBILNÍ LODNÍ JEDNOTKY PRO SPALOVÁNÍ NEMOCNIČNÍHO ODPADU

Projekt je spolufinancovám Evropskou unií.

Předmětem projektu je výzkum a vývoj prototypu mobilní jednotky na bezpečné a ekologické odstraňování nebezpečných nemocničních odpadů prostřednictvím technologie plazmového zplyňování.


APLIKACE MILLENIUM VII.

Projekt je spolufinancovám Evropskou unií.

Cílem projektu průmyslového výzkumu experimentálního vývoje je vyvinout prototyp reaktoru na plazmové zplyňování, který bude umožňovat efektivní a bezpečné zplyňování nerecyklovatelných plastů tak, aby z vyrobeného syntézního plynu bylo možné vyrábět vodík.


VAV TECHNOLOGIE PRO EKOLOGICKÉ ZPRACOVÁNÍ A RECYKLACI ČISTÍRENSKÝCH KALŮ

Projekt je spolufinancovám Evropskou unií.

Projekt řeší VaV prototypu plazmového reaktoru pro energetické využití problematického odpadu – čistírenského kalu. Plazmové zplyňování organické části kalů vytvoří syntézní plyn, který bude sloužit jako palivo pro výrobu elektrické a tepelné energie.


POŘÍZENÍ FIBER LASERU

Projekt je spolufinancovám Evropskou unií.

Projekt řeší pořízení špičkové výrobní technologie FIBER LASERU. Díky realizaci projektu dojde k eliminaci kooperací a tím ke zrychlení realizace zakázek. Rovněž očekáváme zvýšení konkurenceschopnosti podniku.