Granty:


APLIKACE MILLENIUM VII.

Projekt je spolufinancovám Evropskou unií.

Cílem projektu průmyslového výzkumu experimentálního vývoje je vyvinout prototyp reaktoru na plazmové zplyňování, který bude umožňovat efektivní a bezpečné zplyňování nerecyklovatelných plastů tak, aby z vyrobeného syntézního plynu bylo možné vyrábět vodík.


VAV TECHNOLOGIE PRO EKOLOGICKÉ ZPRACOVÁNÍ A RECYKLACI ČISTÍRENSKÝCH KALŮ

Projekt je spolufinancovám Evropskou unií.

Projekt řeší VaV prototypu plazmového reaktoru pro energetické využití problematického odpadu – čistírenského kalu. Plazmové zplyňování organické části kalů vytvoří syntézní plyn, který bude sloužit jako palivo pro výrobu elektrické a tepelné energie.


POŘÍZENÍ FIBER LASERU

Projekt je spolufinancovám Evropskou unií.

Projekt řeší pořízení špičkové výrobní technologie FIBER LASERU. Díky realizaci projektu dojde k eliminaci kooperací a tím ke zrychlení realizace zakázek. Rovněž očekáváme zvýšení konkurenceschopnosti podniku.